Mga suking tindahan na magbebenta ng produktong nasa SRP, inilunsad ng DTI