Sobrang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dapat ipagbigay-alam sa DTI