#TraveLog | Sa Mt. Apo naman tayo rumonda ngayong Friday!