Pabor ang DND sa planong pakikipagusap ni Pangulong Duterte sa Abu Sayaff tungo sa kapayapaan