Ang MO 32 ay para sa pangangalaga at protection ng mamayan, hindi hudyat ng matrial law.