Ang MO 32 ay preemptive action para masupil ang lawless violence at mapigil ang pagkalat nito.