Mga paaralan, dapat siguraduhin na wala nagaganap ng recruitment, imbes na magreklamo