Community Service Act, magpaparusa ng community service laban sa mga minor offense imbes na makulong