PNP at AFP nagkakaisa sa intelligence monitoring sa mga Kolehiyo at Unibersidad