Isang World War II ship, palulubugin ng PCG upang magsilbing shipwreck at training ground