Isyu sa negosyo at pulitika, dalawang anggulong tinitingnan sa pananambang kay Mayor Bote