Pagkuha ng video sa flag raising ceremony sa city hall ng Tanauan City, karaniwan nang ginagawa