Militar at Pulisya, todo bantay sa mga posibleng target ng mga NPA