SAP Bong Go sa CPP-NPA: Magtiwala sa plano ng Pangulo Duterte sa usaping pangkapayapaan