Nakasaad sa konstitusyon na dalawang termino lang maaring magsilbi sa bayan ang isang senador