BI, susundin ang direktiba ng DOJ na payagan si Sister Patricia Fox na manatili sa bansa