Trabaho ng gobyerno ay pangalagaan ang katahimikan, estabilidad, at kinabukasan ng Pilipino — Enrile