Hindi kailagang yari sa metal ang mga bagong plakang gagamitin sa mga motorsiklo.
RELATED
Load More