OFW na nasa Jedah, hindi makauwi kahit na tapos na ang kontrata
RELATED