Isang pamilyang muslim, nag-donate ng 28,000sq.m. na lupa para gawing muslim cemetery sa Pampanga
RELATED