Pasasalamat sa ating mga doktor at nurse ngayong World Health Day
By Mary Rose Rocero - April 7, 2020 , 5:51 pm

Pasasalamat sa ating mga doktor at nurse ngayong World Health Day

Sa nararanasang pandemic ng buong mundo ngayon, isa sa mga pinaka kailangan ay ang ating mga manggagamot.

Sila ang nangungunang humaharap sa kalaban na tila hindi makita ng sinoman.

Sinasakripisyo ang lahat ng oras para gamutin ang mga pasyente, imbes na ilaan upang alagaan ang kanilang mga pamilya.

Hindi biro ang pinagdaraanan ng mga doktor at nurse na kung saan ay isinusugal ang sariling kapakanan malabanan lang ang kumakalat na virus ngayon na coronavirus disease o Covid-19.

Hindi balakid ang kalayuan ng kanilang tinitirhan, magamot lang ang mga pasyenteng nangangailangan ng tulong.

Ngayong World Health Day, ating panatilihin ang ating mga sarili sa pagiging malusog ang ating pangangatawan upang malabanan ang Covid-19.

Tayo ay magpasalamat at magbigay ng respeto sa ating mga manggagamot sa kanilang dedikasyon sa kanilang serbisyo.

YOU MIGHT ALSO LIKE