!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
World Tuberculosis Day, ginugunita tuwing ika-24 ng Marso
By Mary Rose Rocero - March 24, 2020 , 10:16 am

Isang sakit sa baga na dulot ng mga mikrobyong nakukuha sa hangin ang Tuberculosis (TB).

Nailalabas ang mga mikrobyo ng taong mayroong TB sa hangin sa pamamagitan ng pagbahing at maaaring malanghap ng sinuman.

Mayroong dalawang yugto ang sakit na TB.

Ang unang yugto ay ang “latent infection” o natutulog. Ibig sabihin:

* Natutulog ang mikrobyo ng TB sa katawan.
* Wala kang sakit at wala ang mga palatandaan o sintomas.
* Hindi mo maibibigay ang mikrobyo kanino man.

Ang ikalawang yugto ay ang “active TB disease. Ibig sabihin:

* Maraming buhay na mikrobyo ng TB sa iyong katawan.
* Ikaw ay may sakit at may palatandaan katulad ng ubo, lagnat at pagbaba ng timbang.
* Maaaring hawaan ang iba sa mikrobyo ng TB.

Ano-ano naman ang sintomas nito?

* Pag-ubo ng tumatagal ng mahigit na tatlong linggo
* Lagnat
* Pagpayat
* Pamamawis tuwing gabi
* Palaging pagod
* Kawalan ng gana kumain
* May dugo kapag dumura
* Pananakit o pamamaga ng mga apektadong bahagi ng katawan kung ang TB ay nasa labas ng mga baga.

Panatilihing kumonsulta sa doktor upang mapangalagaan ang kalagayan ng ating mga baga.

YOU MIGHT ALSO LIKE