Buwan ng Wikang Pambansa, ginugunita tuwing buwan ng Agosto
By Mary Rose Rocero - August 13, 2020 , 2:34 pm

Buwan ng Wikang Pambansa 2020: “Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika”

Mula sa bisa ng Proklamasyon Bilang 1041 sa serye 1997, ipinagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing buwan ng Agosto sa Pilipinas.

Ngayong taon, ipinagdiriwang ito sa temang “Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya” sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF.

Ayon sa KWF, nakasentro ang tema ng Buwan ng Wika 2020 sa halaga ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bílang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya.

Layunin nitóng himukin ang bayanihan ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o pabatid-publiko na nása Filipino at mga katutubong wika.

Hinati sa apat na lingguhang tema sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2020:

Agosto 3-7: Pagtangkilik sa Katutubong Wika bílang Pagpapahalaga sa mga Pamanang Pangkultura sa Panahon ng Pandemya

Agosto 10-14: Katutubong Wika: Wika ng Pagtugon at Artikulasyon ng Bayanihan sa Panahon ng Krisis at Pandemya

Agosto 17-21: Kasaysayan ng Wika, Wika ng Kasaysayan
Kamalayan sa Kasaysayan sa Pagsasawika ng Karanasan tungo sa Bayanihan sa Panahon ng Pandemya

Agosto 24-28: Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya

Sa pagdiriwang na ito, ating bigyan ng pagpapahalaga ang pagkakaroon ng pagmamahal sa ating sariling wika at panatilihing pagyamanin pa ito upang mas lalong yumabong pa sa susunod na henerasyon.

YOU MIGHT ALSO LIKE