Victory parade ng Warriors, sinalubong ng daang libong fans