Mga komponan sa Round of 16 ng FIFA World Cup 2018, kumpleto na