Isang batang Pinoy na dating nangangalakal, kandidato para maging santo