Actual deployment sa Japan, inaayos pa ng POEA dahil ginagawa pa ang Japan TITP