Pagsasara ng Marcos Bridge sa Marikina, ipinagpaliban.