Pagdagdag ng suplay ng gulay, karne, at mais nakatulong sa paghupa ng inflation rate