Mga lalawigan sa Region 3 tiniyak ang kahandaan sa pagpasok ng Bagyong Ompong