Pagtuturo ng komprehensibong sex education sa grade 1-12, agad na sisimulan