Mas maraming supply at mababang taripa sa mga produkto, solusyon sa inflation ayon sa DTI