PDEA fact finding investigation, siyasatin ang mga cocaine na ibinabagsak sa ating coastline.