Pagsasagawa ng workshop sa iba’t ibang sektor kaugnay ng ‘fake news,’ hakbang laban sa disinfo.