Manila Water, magpapatupad ng 'one time bill waiver'