Nakitang eroplano ng China sa Davao City, may permiso para makapag-refuel