DOT Caraga, naglilibot sa mga probinsya ng rehiyon upang itaas ang kaalaman ng Filipino Brand of Service Excellence Program

Serye ng Filipino Brand of Service Excellence (FBSE) Trainings ang isinagawa ng DOT Caraga para turuan ang tourism frontliners na ibigay sa mga turista, kliyente at lahat ng bisita ang Excellent Customer Service gamit ang Filipino values tulad ng paglalagay ng palad sa dibdib bilang pag-welcome at pagbibigay-galang. Abala rin ngayon ang DOT Caraga sa… Continue reading DOT Caraga, naglilibot sa mga probinsya ng rehiyon upang itaas ang kaalaman ng Filipino Brand of Service Excellence Program