554 na gambling, smishing, phishing sites na-block ng Globe mula Enero-Marso 2023

Sa mas pinaigting na kampanya ng Globe kontra sa mga ilegal na gawain gamit ang internet, na-block nito ang 554 websites na may kinalaman sa gambling, smishing at phishing sa unang tatlong buwan ng taon. Mas mataas ng 41.3% ang bilang ng mga website na naharang ng Globe mula Enero hanggang Marso kumpara sa 392… Continue reading 554 na gambling, smishing, phishing sites na-block ng Globe mula Enero-Marso 2023