Bansang UK, nais paigtingin ang bilateral cooperation sa Pilipinas para sa sektor ng maritime industry sa Indo-Pacific Region

Nais paigtingin ng bansang United Kingdom (UK) ang bilateral cooperation sa Pilipinas sa usapin ng maritme industry sa Indo-Pacific Region. Ayon kay UK Minister of State for Indo Pacific Anne-Marie Trevelyan na nakipag-pulong na ang naturang bansa kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo upang pag-usapan ang pagpapaigting ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Dagdag pa… Continue reading Bansang UK, nais paigtingin ang bilateral cooperation sa Pilipinas para sa sektor ng maritime industry sa Indo-Pacific Region