Gender and Development, pinagtibay sa Rehiyon 1

Regional Gender and Development Committee – 1 (RGADC-1), binigyang-diin ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pagsusulong ng kapayapaan.