Gender and Development, pinagtibay sa Rehiyon 1

Regional Gender and Development Committee – 1 (RGADC-1), binigyang-diin ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pagsusulong ng kapayapaan.

Pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan na lumahok sa labor force, nakapaloob sa 5-year PDP—NEDA

Pagsusumikapan ng pamahalaan na magkaloob ng economic opportunities at matugunan ang “gender bias” at “gender stereotypes” sa mga kababaihan. Ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA), nakapaloob sa Philippine Development Plan (PDP) 2023-2028 ang pagpapaangat ng partisipasyon ng kababaihan sa labor force sa 52 hanggang 54% mula sa 51.7% noong 2022. Isa sa mga… Continue reading Pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan na lumahok sa labor force, nakapaloob sa 5-year PDP—NEDA